Tenis sporu ülkemizde çok fazla yaygın olmamasına ve maddi durumun iyi olmasıyla yakından ilişkili olduğundan, bu sporu yapanların büyük bir kısmı büyük şehirlerde yaşamaktadır.

Tenis kursu Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehir olan illerimizde rahatça planlanıp uygulanabilir. Gerek tenis kortu yeterliliği gerek tenis antrenörü yeterliliği olsun, bu kolaylığı sağlamaktadır.

Tenis kursu değerlendirirken başlıca dikkat edilmesi gereken şeyler; kursun saatleri, verildiği tesisin kondisyonu ve lokasyonu, dersi veren tenis antrenörlerinin kişisel bilgi, becerisi ve bu bilgi-beceriyi nasıl kullandığıdır.

Bunlarla birlikte sizlere verilecek dersin içeriği, sizin ödeyeceğiniz ücreti karşılayıp karşılayamadığıdır. Tenis kursu Ankara ili olsun İzmir ili olsun içerik olarak çok farklılık göstermeyecektir.

Fakat illerin bulunduğu bölgenin konumu ve bu konuma bağlı olarak değişiklik gösteren hava koşulları, tesislerin kondisyon ve olanaklarında farklılık yaratacaktır.